Get Adobe Flash player
Home

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขออาสาสมาุครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียดดังแนบ หากประสงค์ขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียด และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่าน อีเมล internationalaffairs.rmutsv@gmail.com ภายในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-317142