Get Adobe Flash player
Home

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม "PIM 9th National and 2nd International Conference"

       ด้วยสถาบันการจัดการบัญญาภิวัฒน์ มีหนังสือประชาสัมพันธ์มายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุม "PIM 9th National and 2nd International Conference" ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง