Get Adobe Flash player
Home

ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ นำโดย ผศ. องอาจ อินทร์สังข์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซึ่งนำโดย Mr.Masaharu Kuba ท่านเลขานุการเอก เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น รวม 10 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าพบผู้บริหารและนักศึกษาเพื่อเยี่ยมคณะผู้บริหารและแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ทั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวรวมทั้งสิ้น 60 คน