Get Adobe Flash player
Home

พิธีต้อนรับพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ประจำภาคการศึกษา1/2560

 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดพิธีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจาก Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 คน ที่เดินทางมาฝึกสอนภาษาจีนยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว