Get Adobe Flash player
Home

ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย Darmasiswa

 ตามที่กงสุลอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย หนังสือสือแจ้งเรื่อง จะมอบทุน Darmasiswa Indonesia Scholarship Program Academic Year 2016/2017 ให้แก่นักศึกษาไทย เพื่อศึกษาภาษาอินโดนีเซีย ศิลปะ อาหารและการท่องเที่ยว เป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ข้างล่างนี้