Get Adobe Flash player
Home

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2561

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2561 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยียมและประเทศเยอรมนี จำนวนไม่เกิน 4 คน ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561