Get Adobe Flash player
Home

ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย

      ด้วยรัฐบาลอินโดนีเซียจะให้ทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อไปศึกษาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
วัฒนธรรมและศิลปะ เป็นเวลา 1 ปี และ 6 เดือน  ผู้ที่สนใจสามารถสามรถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้จากลิงค์